• Facebook
  • YouTube channel

Voetreflexzone massage

Een massage waarbij druk wordt uitgeoefend op reflexpunten op de voeten. Deze staan in verbinding met de verschillende organen, klieren, zenuwen en alle andere delen van ons lichaam. Door het activeren van de reflexzones en drukpunten worden de hiermee verbonden organen, lichaamsdelen en delen van het zenuwstelsel positief gestimuleerd.

Categories: Massage

Comments are closed.